Administracija

 

Direktorius

Vitolis Žukas

Darbotvarkė

8 614 11993

El. p. direktorius@raudonikis.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Silvija Muižienė

8 604 89746

El. p. silvija@raudonikis.lt

 

Viešųjų ryšių ir renginių organizatorius

Edita Rudienė

El. p. edita@raudonikis.lt

Ūkvedys

Vaclovas Zigmantas

El. p. ukis@raudonikis.lt

Sekretorė

Rita Katinienė

8 426 60297

El. p. rastine@raudonikis.lt

Vyr. buhalterė

Inga Budinienė

El. p. buhaltere@raudonikis.lt