Administracija

 

Direktorius

Vitolis Žukas

III vadybinė kategorija

Darbotvarkė

8 614 11993

El. p. direktorius@raudonikis.lt

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Silvija Muižienė

III vadybinė kategorija

8 604 89746

El. p. silvija@raudonikis.lt

 

Direktoriaus pavaduotojas užklasinei veiklai

Modestas Jukna

El. p. modestasj@gmail.com

Ūkvedys

Vaclovas Zigmantas

El. p. ukis@raudonikis.lt

Sekretorė

Rita Katinienė

8 604 89746

El. p. rastine@raudonikis.lt

Vyr. buhalterė

Inga Budinienė

El. p. buhaltere@raudonikis.lt