COVID-19

A-1135

V-58

ĮSAKYMAS  DĖL UGDYMO IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ (V-2546)

A-978 įsakymas

MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS NUSTAČIUS COVID – 19

DĖL COVID- 19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) GRĖSMĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE VALDYMO PRIEMONIŲ

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1841)