Darbo užmokestis

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos

darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2020 m. III kv.

2020 m. II kv.

 2020 m. I kv.

2019 m. IV kv.

2019 m. III kv.

2019 m. II kv.

2019 m. I kv.

2018 m. IV kv.

2018 m. III kv.

2018 m. II kv.

2018 m. I kv.

2017 m. IV kv.

 

 

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eurais
Direktorius 1 994,00
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 450,85
Direktoriaus pavaduotojas užklasinei veiklai 1 422,45
Mokytojas 28 626,13
Koncertmeisteris 5 191,88
Skyriaus vedėjas 3 46,33
Socialinis pedagogas 1 724,20
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 284,00
Vairuotojas 1 162,59
Elektrikas 1 81,25
Valytojas 3 325,00
Darbininkas 3 325,00

2015 m. III kv.

 

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eurais
Direktorius 1 994,00
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 450,85
Direktoriaus pavaduotojas užklasinei veiklai 1 422,45
Mokytojas 28 636,46
Koncertmeisteris 5 147,24
Skyriaus vedėjas 3 46,33
Socialinis pedagogas 1 724,20
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 284,00
Vairuotojas 1 162,59
Elektrikas 1 81,25
Valytojas 3 325,00
Darbininkas 3 325,00

2015 m. II kv.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eurais
Direktorius 1 994,00
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 398,49
Direktotoriaus pavaduotoja užklasinei veiklai 1 398,49
Mokytojas 27 634,61
Koncertmeisteris 4 181,64
Skyriaus vedėjas 3 46,11
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 284,00
Vairuotojas 1 159,75
Elektrikas 1 76,33
Valytojas 3 300,00
Darbininkas 3 301,76

 

2015 m. I kv.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Eurais
Direktorius 1 994,00
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 398,49
Direktotoriaus pavaduotoja užklasinei veiklai 1 398,49
Mokytojas 27 634,61
Koncertmeisteris 4 181,64
Skyriaus vedėjas 3 46,11
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 284,00
Vairuotojas 1 152,65
Elektrikas 1 76,33
Valytojas 3 300,00
Darbininkas 3 301,76

 

2014 m. I kv.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt
Direktorius 1 3416,00
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 1369,45
Direktoriaus pavaduotoja užklasinei veiklai 1 1369,45
Mokytojas 27 2165,38
Koncertmeisteris 3 639,76
Skyriaus vedėjas 3 159,21
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 976,00
Vairuotojas 1 524,60
Ūkvedys 1 1000,00
Elektrikas 1 262,30
Valytojas 3 550,06
Darbininkas 2 500,00

 

2013 m. IV kv.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt
Direktorius 1 3294,00
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 1369,45
Direktoriaus pavaduotoja užklasinei veiklai 1 1369,45
Mokytojas 27 2752,42
Koncertmeisteris 2 918,33
Skyriaus vedėjas 3 159,21
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 976,00
Vairuotojas 1 524,60
Ūkvedys 1 1000,00
Elektrikas 1 262,30
Valytojas 3 550,06
Darbininkas 2 500,00

 

2012 m. Vidutinis mėnesinis paskirtasis darbo užmokestis

Pareigybė Darb. sk.
Direktorius 1 3294
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1 1369,45
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 700,05
Mokytojas 5 1442,34
Vyresnysis mokytojas 19 2345,65
Mokytojas metodininkas 1 2379,10
Mokytojas ekspertas 1 3388,01
buhalterė 1 2137,62
sekretorė 1 1172,89
ūkvedys 1 925,86
Valytoja 3 439,87
Darbininkas 2 406,65
Vairuotojas 1 530,51

 

2011 m.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt
Mokytojas 6 1278,77
Vyresnysis mokytojas 20 2399,11
Mokytojas metodininkas 1 2542,94
Mokytojas ekspertas 1 3260,08
Koncertmeisteris 2 1132,72
Skyriaus vedėjas 3 159,21
Valytojas 3 440,00
Darbininkas 2 401,95

 

2010 m.

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt
Mokytojas 9 1759,32
Vyresnysis mokytojas 16 2394,84
Mokytojas metodininkas 1 2542,94
Mokytojas ekspertas 1 3260,08
Koncertmeisteris 2 1587,04
Skyriaus vedėjas 3 159,21
Valytojas 3 440,00
Darbininkas 2 401,95