DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ 2020 METŲ SPALIO MĖNESĮ NUSTATYMO

Vadovaudamasis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. T-38 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymo neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2.7. punktu,

n u s t a t a u 2020 m. spalio mėnesio mokestį už ugdymą:

  1. Besimokantiems pagal tikslinio ugdymo programą – 11,22 eur.
  2. Besimokantiems pagal tikslinio ugdymo programą ir lankantiems 2 skyrius – 5,61 eur.
  3. Besimokantiems pagal mėgėjų 4 val. per savaitę ugdymo programas – 17,85 eur.
  4. Besimokantiems pagal mėgėjų 2 val. per savaitę ugdymo programas – 9,01 eur.
  5. Besimokantiems pagal ankstyvojo ugdymo programas – 3,91 eur.