DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ KARANTINO METU NUSTATYMO

               Vadovaudamasis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. T-38 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-140 „Dėl atleidimo nuo mokesčio už ugdymo neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 21 punktu,  a t l e i d ž i u  A. Raudonikio meno mokyklos mokinius nuo mokesčio už ugdymą dėl mokykloje susidariusių objektyvių priežasčių (nuo paskelbto karantino pradžios iki karantino pabaigos).

Direktorius    Vitolis Žukas