Dokumentai

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO

PRAŠYMAS DIREKTORIUI

PRAŠYMAS DĖL MOKINIO IŠBRAUKIMO

PRAŠYMAS DĖL ATLEIDIMO NUO MOKESČIO UŽ UGDYMĄ

TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR MOKINIŲ LYDĖJIMO Į RENGINIUS TVARKOS APRAŠAS, PRIEDAI

VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ DOKUMENTAI INSTRUKTAŽUI

EKSKURSIJOS/IŠVYKOS APRAŠYMO FORMA

PATYČIŲ PREVENCIJA

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, KURIE PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS

2017 – 2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

SĄRAŠO FORMA