Informacija tėvams

 

Mokslas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje yra mokamas. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimu Nr. T-161 ir 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-35 nustatytas mokestis už mokslą:

besimokantiems pagal ankstyvojo ugdymo programas5 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį,

besimokantiems pagal tikslinio ugdymo programas14,48 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį,

besimokantiems pagal 4 valandų per savaitę mėgėjų ugdymo programas23,17 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį,

– besimokantiems pagal 2 valandų per savaitę mėgėjų ugdymo programas11,58 Eur už kiekvieną mokslo metų mėnesį.

Vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašas“, mokinys gali būti atleistas nuo mokesčio arba mokestis gali būti sumažintas. Besimokantys pagal mėgėjų ugdymo programas nuo mokesčio nėra atleidžiami.

Mokestis už mokslą sumokamas iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos, už rugsėjo ir gegužės mėnesius iki 15 dienos. Mokestis už mokslą sumokamas internetu arba „Perlo“ terminaluose..

 

Mokantiems internetu:

 

Gavėjo pavadinimas:       Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla

Gavėjo sąskaita:               LT53 7300 0100 7736 6884

Gavėjo bankas:                 „Swedbank“, AB – kodas 73000

Gavėjo kodas:                 190566860

Mokėjimo paskirtis:     mokinio vardas ir pavardė, mokestis už mokslą, įmokos suma, skyrius (muzikos, dailės, choreografijos, lėlių teatro)

 

Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą, mokinio tėvai (globėjai) privalo raštu pranešti dalyką dėstančiam mokytojui, grupės auklėtojui.

Jeigu mokinys nusprendžia nebelankyti mokyklos, tėvai (globėjai) privalo apie tai raštu pranešti ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius.