Personalo paieška

https://www.ldb.lt/LDBPortal/Pages/PositionOpeningPublic/PublicOpenPositionCard.aspx?branch=POSearch&pageId=5005d64a-60a2-4326-a16c-9d6858034697&itemID=a0208352-f9fb-4a07-8f92-7a7b57fae021

Pagrindinis skelbimas apie konkursą skelbiamas Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu:

https://www.joniskis.lt/gyventojui/karjera/konkursai/303