Šiaulių 1-oji muzikos mokykla sukvietė kolegas į virtualią diskusiją

Šiaulių naujienos

Parašyta 2021 vasario 18

Greitai bus metai, kai neformaliojo ugdymo įstaigos, ne išimtis ir meno / muzikos mokyklos, savo veiklą perkėlė į virtualią erdvę. Nebuvo lengva išeiti iš įprastos komforto zonos, bet pokyčiai atveria naujus potyrius, plečia galimybių ribas. Taip gimė keturių – Šiaulių 1-osios, „Dainų“ muzikos, Joniškio Algimanto Raudonikio ir Kuršėnų meno – mokyklų pedagogų virtuali diskusija „Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu patirtys“, kurios iniciatorė – Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Vedeckienė.

Jei kitų profesijų atstovams šalyje paskelbtas karantinas inspiravo komunikavimo per nuotolį iššūkius, tai meno / muzikos mokyklų laukė kardinalūs pokyčiai – sinchroniniai, asinchroniniai užsiėmimai, virtualiam darbui pritaikytas ugdymo turinys, unikali, kiekvieną muzikos instrumentą atliepianti medžiagos išdėstymo metodika. Jokių rekomendacijų, išskyrus tą vienintelę – jei proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu mokymo organizavimu būdu, ugdymas stabdomas.

Meno / muzikos mokyklos nenuleido rankų – mokyklų vadovai, pedagogai, tėvai, vaikai tapo vieni kitų mokytojais. Išėjimas iš komforto zonos įtakojo visų proceso dalyvių ūgtį. Patirties sukaupta daug, kiekviena mokykla, kiekvienas mokytojas turi savąją sėkmės istoriją, kurią taip norėjosi pasidalinti šiame keturių mokyklų virtualiame susitikime.

Sveikinimo žodį kolegoms tarė pavaduotojos ugdymui Valerija Dovydaitienė, Daiva Stankuzevičienė, Kuršėnų meno mokyklos direktorius Ramūnas Snarskis. Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja Kristina Vedeckienė diskusijai turėjo ir antrą pavadinimą –  „Nuotolinio ugdymo citrinų virsmas vitaminais“.

Per 80 muzikos pedagogų, pasiskirsčiusių į 7 metodines grupes pagal dėstomą dalyką: fortepijono, akordeono, kanklių, styginių, pučiamųjų, instrumentų, chorinio dainavimo ir teorinio rinkosi į sekcijas, kad galėtų pagarsinti tiek pasiteisinusias, tiek nuolat tobulinamas nuotolinio ugdymo patirtis. Nelengvas darbas teko ir moderatoriams: Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mokytojoms Neringai Krikščiūnei, Dainai Kavaliauskienei, Jovitai Dambrauskienei, Eglei Janušauskienei, Jurgitai Puodžiūnienei, Kuršėnų meno mokyklos mokytojai Irmai Dešriuvienei, Šiaulių „Dainų“ muzikos mokyklos mokytojui Anatolijui Kavaliauskiui. Iš anksto aptartos probleminės temos, paruošti klausimai atliepė diskutuojančių gerosios pedagoginės patirties sklaidos lūkesčius. Pasidalyta metodiniais pranešimais, kuriuos parengė Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokytojos Zita Gaškauskaitė „Motyvacija muzikuoti“ ir Vytautė Sakalauskaitė „Meno-muzikos mokykloje dirbančių muzikos pedagogų vertybių raiška įtraukiojo ugdymo kontekste“.

Kai užsidaro durys, atsiveria langai, reflektuodamas įvykusią diskusiją teigė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos direktorius Vygintas Ališauskas. Nuotolinio ugdymo kontekste gimusi neįkainojama patirtis prašosi tąsos. Tai tikrai ne paskutinis kartas, kai mokyklų vadovai ir pedagogai rinksis bendrai veiklai – ugdomajai, metodinei, koncertinei. Nesvarbu, kokios grėsmės mus pasitiks, būkime pasiruošę jas priimti. Dirbame dėl jų, mūsų ateities –  vaikų.