Trečiadienio vakarai Stasio Vainiūno namuose

Š.m. vasario 26 d. pakviesti Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do direktorės Liucijos Stulgienės įvyko trečiadienio vakaras – koncertas Stasio Vainiūno namuose Vilniuje, kuriame dalyvavo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos mokiniai, mokytojai ir mokyklos direktorius Vitolis Žukas. Buvo atlikti kompozitoriaus A.Raudonikio bei kitų kompozitorių kūriniai. Vakaro metu buvo pristatyta Ritos Aleknaitės -Bieliauskienės knyga „Žiemgalos dainius“, skirta kompozitoriui Algimantui Raudonikiui.