Vykdomos programos

  • Ankstyvojo neformaliojo ugdymo programa (1-2 metai)
  • Pradinio muzikinio, dailės, šokio, teatro ugdymo programa (3 metai)
  • Pagrindinio muzikinio, šokio, teatro (4 metai), dailės ugdymo programa (5 metai)
  • Kryptingo (išplėstinio) muzikavimo, dailės, šokio, teatro neformalaus ugdymo programa
  • Vaikų muzikinio ugdymo mėgėjų kurso programa
  • Suaugusiųjų muzikinio, dailės ugdymo mėgėjų kurso programa

Mokytis pagal ankstyvojo neformaliojo ugdymo programą priimami 5-6 metų amžiaus vaikai. Programos tikslas – kompleksiškai lavinti prigimtinius vaikų meninius gebėjimus. Vaikai ruošiami 1-ai meno mokyklos klasei.

Pradinio muzikinio ugdymo programa. Programos tikslas – nuosekliai ir sistemingai suteikti pradines muzikos, dailės, šokio, teatro žinias, gebėjimus ir įgūdžius, bendrąsias ir dalykines konkrečios meno srities kompetencijas.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa. Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos, dailės, šokio, teatro srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti bendraisiais ir dalykines kompetencijas.

Mokiniai, baigę pradinio muzikinio ugdymo programą ir išlaikę keliamuosius egzaminus, toliau mokosi pagal pagrindinio muzikinio, dailės, šokio, teatro ugdymo programą. Baigusiems pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklos baigimo pažymėjimai.

Kryptingo (išplėstinio) muzikavimo neformalaus ugdymo programa. Šią programą gali rinktis baigusieji muzikos mokyklą ir pageidaujantys toliau groti, dainuoti ar šokti meniniuose kolektyvuose, piešti ar lankyti teatrą. Programos tikslas – plėtoti ir gilinti mokinių raiškos poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus.

Vaikų muzikinio ir Suaugusiųjų muzikinio, dailės ugdymo mėgėjų kurso programa. Programas gali rinktis visi pageidaujantys vaikai ir suaugusieji. Programos tikslas – tenkinti ir realizuoti mokinių (vaikų ir suaugusiųjų) saviraiškos poreikį.