Atributika

MOKYKLOS HIMNAS  

zenklas
M.,G.,G. Mikalėnų muzika ir žodžiai

Meno mokykla ,
Tu – mūzų šventovė,
Būk  kelrode žvaigžde visiems
Į meno pasaulį .

Gyvuok visada,
Būk  mūsų tvirtovė,
Suteik džiaugsmą, nuramink
Ir šildyk mus visus.

Kai eisit pro šalį,
Išgirsite dainą,
Pajusite ritmą
Šokio gaudesy.

Kiekvieną krūtinę
Te džiaugsmas užlieja,
Nes čia gyvena muzika
Vitražų spindesy.

Meno mokykla,
Tu – mūzų šventovė,
Būk  kelrode žvaigžde visiems
Į meno pasaulį.

Gyvuok visada,
Būk  mūsų tvirtovė,
Suteik džiaugsmą, nuramink
Ir šildyk mus visus.

Suteik džiaugsmą, nuramink

Ir šildyk mus !