Žagarės filialas

 

1989 m. atidarytas Joniškio meno mokyklos Žagarės filialas, kuriame veikė fortepijono ir akordeono klasės. Buvo priimti 24 būsimieji muzikantai. Kiekvienais metais muzikos mokyklą papildė vis naujas jaunųjų muzikantų būrys. Po keleto metų atidaryta ir pučiamųjų klasė.
2003 m. atidarytas dailės skyrius, 2012 m. lėlių teatro skyrius Žagarės filiale dirba 5 mokytojai: Irena Stripinienė – vyresnioji mokytoja (fortepijonas), Diana Blinovienė – vyresnioji mokytoja (fortepijonas), Algerdas Mintvydas – vyresnysis mokytojas (trimitas, trombonas), Rita Eidukienė – vyresnioji mokytoja (akordeonas), Orinta Orlickienė – vyresnioji mokytoja (dailė, teatras). Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja festivaliuose, konkursuose. Sakralinis ansamblis dalyvauja  Šiaulių apskrities organizuojamajame  giesmių festivalyje ,,Giesmių pynė Marijai“. Mokykla tapo kultūros židiniu Žagarės miesto visuomenei. 2012 m. įkurtas vaikų ir jaunimo lėlių teatras „Žagarės Vyšniukas“. Suvaidinti spektakliai: M. Skirmantienės „Lokys Matas ir jo batas“, „Duodančios rankos“, K. Donelaičio „Vilks provininks“; muzikinės miniatiūros: „Paukščių šokis“, „Le Bamba“, „Mokyklėlė“. „Žagarės Vyšniukas“ nuo 2013 m. ne tik patys dalyvauja šventėse ir festivaliuose, bet taip pat rengia respublikinius lėlių teatrų festivalius „Vyšniuko gimtadienis“, kūrybines stovyklas „Menučių naktis“.