Dailė

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos dailės skyrius įkurtas 1988 metais. Skyriuje dirba 5 mokytojos: Vida Žukienė – mokytoja ekspertė, Vladislava Ancevičienė – mokytoja metodininkė, Loreta Angilovienė – vyresnioji mokytoja, Orinta Orlickienė – vyresnioji mokytoja (Žagarės filialas), Ligita Dundaitė – mokytoja metodininkė. Pagrindiniame kurse mokiniai mokosi šių disciplinų: piešimo, tapybos, kompozicijos, erdvinės plastikos, dailės istorijos, grafikos paslapčių. Pradiniame kurse: spalvinė raiška, erdvinė raiška, plastinė raiška, grafinė raiška. Dailės skyriaus mokiniai sėkmingai dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose piešinių konkursuose, rengia projektus, dalyvauja respublikoje organizuojamuose kūrybiniuose projektuose. Kasmet organizuojamos kelias savaites trunkančios vasaros stovyklos – plenerai, taip pat tradiciniu tapęs piešinių konkursas „Medžiai – žemės plaučiai“. Dailės studijas tęsė ir tęsia daugiau kaip 60 buvusių moksleivių.

Metodinės grupės pirmininkė  Vida Žukienė