Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. 3 kv. biudžetinė atskaitomybė

2020 m. 3 kv. finansinė atskaitomybė

2020 m. 2 kv. biudžetinė atskaitomybė

2020 m. 2 kv. finansinė atskaitomybė

2020 m. 1 kv. biudžetinė atskaitomybė

2020 m. 1 kv. finansinė atskaitomybė

2019 m. 4 kv. metinė finansinė atskaitomybė

2019 m. 3kv. finansinė atskaitomybė

2019 m. 2kv. finansinė atskaitomybė

2019 m. 1kv. finansinė atskaitomybė

2018 m. 4kv. finansinė atskaitomybė

2018 m. 3kv. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2018 m. 3kv. finansinė atskaitomybė

2018 m. 2kv. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2018 m. 2kv. finansinės atskaitomybė

2018 m. 1kv. finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas.

2018 m. 1kv. finansinė atskaitomybė