Vykdomos programos

  • Ankstyvojo neformaliojo muzikinio, dailės, choreografijos ugdymo programos (1-2 metai)
  • Pradinio muzikinio ugdymo programa (3 metai), choreografijos ugdymo programa (2 metai), dailės ugdymo programa (4 metai)
  • Pagrindinio muzikinio ugdymo programa ( 4 metai), choreografijos ugdymo programa (3 metai), dailės ugdymo programa (5 metai)
  • Kryptingo (išplėstinio) muzikinio, dailės neformalaus ugdymo programos
  • Vaikų muzikinio, dailės, choreografijos  ugdymo mėgėjų kurso programos
  • Suaugusiųjų muzikinio, dailės ugdymo mėgėjų kurso programos

Mokytis pagal ankstyvojo neformaliojo ugdymo programą priimami 5–6 metų amžiaus vaikai. Programos tikslas – kompleksiškai lavinti prigimtinius vaikų meninius gebėjimus. Vaikai ruošiami 1-ąjai Meno mokyklos klasei.

Pradinio muzikinio ugdymo programa. Programos tikslas – nuosekliai ir sistemingai suteikti pradines muzikos, dailės, choreografijos žinias, gebėjimus ir įgūdžius, bendrąsias ir dalykines konkrečios meno srities kompetencijas.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa. Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos, dailės, choreografijos srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Mokiniai, baigę pradinio dailės, choreografijos ugdymo programas bei muzikinio ugdymo programą  (išlaikę keliamuosius egzaminus), toliau mokosi pagal pagrindinio muzikinio, dailės, choreografijos ugdymo programas.  Baigusiems pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklos baigimo pažymėjimai: muzikinio ugdymo 7-erių mokslo metų, choreografijos ugdymo 5-erių mokslo metų, dailės ugdymo 5-erių mokslo metų.

Kryptingo (išplėstinio) muzikinio neformalaus ugdymo programa. Šią programą gali rinktis baigusieji Meno mokyklą ir pageidaujantys toliau piešti, muzikuoti bei dalyvauti meniniuose kolektyvuose. Programos tikslas – plėtoti ir gilinti mokinių raiškos poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus.

Vaikų muzikinio, dailės, choreografijos ir Suaugusiųjų muzikinio, dailės ugdymo mėgėjų kurso programos. Programas gali rinktis visi pageidaujantys vaikai ir suaugusieji. Programos tikslas – tenkinti ir realizuoti mokinių (vaikų ir suaugusiųjų) saviraiškos poreikį.