Vykdomos programos

  • Ankstyvojo neformaliojo ugdymo programa (1-2 metai)
  • Pradinio muzikinio, dailės, šokio ugdymo programos (3 metai)
  • Pagrindinio muzikinio, šokio (4 metai), dailės ugdymo programos (5 metai)
  • Kryptingo (išplėstinio) muzikinio, dailės neformalaus ugdymo programos
  • Vaikų muzikinio ir dailės ugdymo mėgėjų kurso programos
  • Suaugusiųjų muzikinio, dailės ugdymo mėgėjų kurso programos

Mokytis pagal ankstyvojo neformaliojo ugdymo programą priimami 5–6 metų amžiaus vaikai. Programos tikslas – kompleksiškai lavinti prigimtinius vaikų meninius gebėjimus. Vaikai ruošiami 1-ąjai Meno mokyklos klasei.

Pradinio muzikinio ugdymo programa. Programos tikslas – nuosekliai ir sistemingai suteikti pradines muzikos, dailės, šokio žinias, gebėjimus ir įgūdžius, bendrąsias ir dalykines konkrečios meno srities kompetencijas.

Pagrindinio muzikinio ugdymo programa. Programos tikslas – sistemiškai plėsti mokinių muzikos, dailės, šokio srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Mokiniai, baigę pradinio dailės, šokio ugdymo programas bei muzikinio ugdymo programą  (išlaikę keliamuosius egzaminus), toliau mokosi pagal pagrindinio muzikinio, dailės, šokio ugdymo programas.  Baigusiems pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos mokyklos baigimo pažymėjimai.

Kryptingo (išplėstinio) muzikinio neformalaus ugdymo programa. Šią programą gali rinktis baigusieji Meno mokyklą ir pageidaujantys toliau piešti, muzikuoti bei dalyvauti meniniuose kolektyvuose. Programos tikslas – plėtoti ir gilinti mokinių raiškos poreikius bei meninius ir kūrybinius gebėjimus.

Vaikų muzikinio, dailės ir Suaugusiųjų muzikinio, dailės ugdymo mėgėjų kurso programos. Programas gali rinktis visi pageidaujantys vaikai ir suaugusieji. Programos tikslas – tenkinti ir realizuoti mokinių (vaikų ir suaugusiųjų) saviraiškos poreikį.