Muzika

FORTEPIJONO SKYRIUS

Fortepijono skyrius įkurtas 1965 metais. Skyriuje dirba 5 mokytojos: Aušra Tiškevičienė – vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė metodininkė, Daiva Stankuzevičienė – vyresnioji mokytoja, Laima Indriulienė – vyresnioji mokytoja, vyresnioji koncertmeisterė, Diana Blinovienė – vyresnioji mokytoja (Žagarės filialas), Irena Stripinienė – vyresnioji mokytoja (Žagarės filialas). Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose festivaliuose bei konkursuose: respublikiniame jaunųjų atlikėjų instrumentinių ansamblių festivalyje „Karamelė“, Šiaulių regiono jaunųjų pianistų festivalyje „Draugystės tiltai“, respublikiname jaunųjų pianistų festivalyje „Šiuolaikinės lietuviškos fortepijoninės muzikos paradas“, respublikiniame festivalyje „Polifonija ir aš“, nacionaliniame Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir styginių konkurse, Veronikos Vitaitės tarptautiniame fortepijoninių ansamblių konkurse, respublikiniame konkurse „Vaikystė su muzika“, šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurse „Šypsenėlė“. Dalis mūsų auklėtinių tęsia muzikos studijas respublikos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Fortepijono skyrius taip pat rengia nuolatiniu tapusį regioninį fortepijoninį ansamblių festivalį „Muzikuokime kartu“.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                 Aušra Tiškevičienė


     

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS 

Styginių instrumentų skyrius gyvuoja nuo mokyklos įsikūrimo pradžios. Styginių skyriaus mokiniai mokosi pagal ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio bei mėgėjų ugdymo programas. Mokiniai mokosi groti smuiku, violončele, gitara. Skyriuje dirba mokytojai: Zita Gaškauskaitė, Violeta Griciuvienė, Sivija Muižienė, Žydris Žalakis. Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos  ir rajono kultūriniuose renginiuose. Talentingiausieji mūsų skyriaus mokiniai sėkmingai varžosi styginių ir instrumentinių ansamblių festivaliuose ir konkursuose: ,,Karamelė“ Kelmėje, ,,Dainuojantis strykas“ Kuršėnuose, ,,Stebuklingas strykas“ Naujojoje Akmenėje ir kt. Koncertuoja tradiciniuose kalėdiniuose koncertuose, dalyvauja projektuose. Stygininkai daug dėmesio skiria kolektyviniam muzikavimui. Čia nuolat susiburia įvairios sudėties kameriniai ansambliai, kuriuose be styginių instrumentų skamba fortepijonas, tautiniai, mušamieji instrumentai. Šių ansamblių atliekami kūriniai visada puošia kalėdinius koncertus tėvams, mokyklos ar miesto kultūrinius renginius. Stygininkai groja respublikinėse Dainų šventėse, bendradarbiauja su Latvijos lietuvių mokykla. Drauge muzikuojantys vaikai, pasirodantys įvairiuose šalies muzikiniuose festivaliuose, turi galimybę bendrauti  su kitų miestų jaunaisiais atlikėjais, patirti solinio ir ansamblinio muzikavimo džiaugsmą. Ši patirtis labai svarbi muzikos pažinimo kelyje. Skyriaus mokytojai – kūrybingi, ieškantys naujovių, besistengiantys nuolat tobulėti. Nuolatinis mokytojų dėmesys – tobulinti mokinių ugdymo kokybę ir palaikyti glaudžius santykius su mokinių tėvais. Skyriaus tikslas – kryptingai plėtoti grojimo styginiais instrumentais įgūdžius, plėsti muzikinį akiratį, formuoti sceninę kultūrą, atskleisti mokinių prigimtinius gebėjimus.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                   Zita Gaškauskaitė


AKORDEONO IR TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos akordeono ir tautinių  instrumentų skyrius gyvuoja nuo 1965 m. Tuo metu veikė kanklių ir akordeono instrumentų klasės, o nuo 1982 m. atidaryta ir birbynės klasė. Skyriuje galima mokytis akordeono, birbynės, lamzdelio, skrabalų bei kanklių specialybių. Dirba 5 mokytojai: Vilma Skrodenienė – vyresnioji mokytoja (akordeonas), Danutė Poliakienė – vyresnioji mokytoja (akordeonas), Fedoras Bondarevas – mokytojas metodininkas (akordeonas – Žagarės filialas), Edita Rudienė – mokytoja metodininkė (birbynė, lamzdelis, skrabalai), Dijana Adomaitienė – vyresnioji mokytoja (kanklės). Skyriuje suburti 2 kolektyvai: akordeonistų ansamblis bei vaikų kapela. Moksleiviai aktyviai dalyvauja zoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose: tarptautiniame akordeonistų konkurse „Premia della citta Lanciano“ Italijoje, Lietuvos akordeonistų konkurse, tarptautiniame festivalyje – konkurse „Linksmasis akordeonas“, tarptautiniame Algirdo Ločerio akordeonistų konkurse, respublikiniame ansamblinio muzikavimo konkurse „Lietuva, aš už muziką“, akordeonistų festivalyje „TUTTI“, respublikiniame Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų  konkurse, tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „TŪTO“, tarptautiniame Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurse – festivalyje, Šiaulių apskrities liaudies pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalyje „Rudens ritmu“, festivalyje „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“, skrabalininkų šventėje „Medinis žirgelis“. Mokiniai bei mokytojai dalyvauja respublikinėse moksleivių bei pasaulio dainų šventėse. Skyriaus mokytojos rengia liaudiškos muzikos kapelų festivalį „Graja“.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                 Vilma Skrodenienė

MUZIKOS TEORIJOS IR SOLINIO DAINAVIMO SKYRIUS

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos muzikos teorijos ir solinio dainavimo skyrius gyvuoja nuo 1965 m. Muzikos teorijos skyriuje muzikinio rašto ir kultūros pažinimo bei solfedžio pamokas veda vyresnioji mokytoja Jelena Arsiukova, vyresnioji mokytoja Marytė Mikalėnienė. Su muzikinio ankstyvojo ugdymo grupėmis dirba vyresnioji mokytoja Dijana Adomaitienė. Muzikos istorijos pamokas dėsto mokytoja metodininkė Edita Rudienė. Su solinio dainavimo programa dirba vyresnioji mokytoja Marytė Mikalėnienė ir mokytoja Vytautė Sakalauskaitė. Solinio dainavimo mokiniai dalyvauja radijo ir televizijos konkurse „Dainų dainelė“, Vaikų ir jaunimo dainavimo konkurse skirtam A. Raudonikio kūrybai, Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkurse „Tau, mama“. Mokiniai ruošiami konkursams ir festivaliams.

Metodinio būrelio pirmininkė                                                                Marytė Mikalėnienė