Muzika

FORTEPIJONO SKYRIUS

Tai vienas seniausių skyrių. Jis veikia nuo mokyklos atidarymo laikų ir puoselėja ilgametes fortepijono mokymo tradicijas. Šiuo metu dirba 6 fortepijono mokytojos. Visos fortepijono skyriaus pedagogės, sukaupusios nemažą darbo patirtį, nuoširdžiai ir profesionaliai moko jaunąją kartą muzikos subtilybių ir atsidavusios savo darbui ugdo jaunuosius pianistus. ‍Fortepijono metodinės grupės mokytojai: metodinės grupės pirmininkė, fortepijono mokytoja metodininkė, koncertmeisterė metodininkė Aušra Tiškevičienė,  fortepijono mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Daiva Stankuzevičienė,  fortepijono vyresnioji mokytoja, koncertmeisterė Jūratė Martūzienė, fortepijono vyresnioji mokytoja Laima Indriulienė.  Fortepijono skyriaus mokytojų iniciatyva organizuojamas Respublikinis instrumentinės muzikos konkursas „Garsų sūkury“. Mokykloje vyksta ne tik ugdomoji, bet ir aktyvi koncertinė veikla. Fortepijono skyriaus mokytojai ir mokiniai rengia koncertus, koncertuoja rajono kultūros ir švietimo įstaigose, mokyklos tradiciniuose renginiuose, šventėse.  Gabiausi fortepijono klasės mokiniai atstovauja Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą  respublikiniuose,  tarptautiniuose konkursuose. Mūsų mokyklos pianistai –  įvairių konkursų laureatai ir diplomantai.

Metodinės grupės pirmininkė   Aušra Tiškevičienė


     STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS 

Styginių instrumentų skyrius gyvuoja nuo mokyklos įsikūrimo pradžios. Styginių skyriaus mokiniai mokosi pagal ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, išplėstinio bei mėgėjų ugdymo programas. Mokiniai mokosi groti smuiku, violončele, gitara. Skyriuje dirba mokytojai: Zita Gaškauskaitė, Violeta Griciuvienė,  Žydris Žalakis. Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos  ir rajono kultūriniuose renginiuose. Talentingiausieji mūsų skyriaus mokiniai sėkmingai varžosi styginių ir instrumentinių ansamblių festivaliuose ir konkursuose: ,,Karamelė“ Kelmėje, ,,Dainuojantis strykas“ Kuršėnuose, ,,Stebuklingas strykas“ Naujojoje Akmenėje ir kt. Koncertuoja tradiciniuose kalėdiniuose koncertuose, dalyvauja projektuose. Stygininkai daug dėmesio skiria kolektyviniam muzikavimui. Čia nuolat susiburia įvairios sudėties kameriniai ansambliai, kuriuose be styginių instrumentų skamba fortepijonas, tautiniai, mušamieji instrumentai. Šių ansamblių atliekami kūriniai visada puošia kalėdinius koncertus tėvams, mokyklos ar miesto kultūrinius renginius. Stygininkai groja respublikinėse Dainų šventėse, bendradarbiauja su Latvijos lietuvių mokykla. Drauge muzikuojantys vaikai, pasirodantys įvairiuose šalies muzikiniuose festivaliuose, turi galimybę bendrauti  su kitų miestų jaunaisiais atlikėjais, patirti solinio ir ansamblinio muzikavimo džiaugsmą. Ši patirtis labai svarbi muzikos pažinimo kelyje. Skyriaus mokytojai – kūrybingi, ieškantys naujovių, besistengiantys nuolat tobulėti. Nuolatinis mokytojų dėmesys – tobulinti mokinių ugdymo kokybę ir palaikyti glaudžius santykius su mokinių tėvais. Skyriaus tikslas – kryptingai plėtoti grojimo styginiais instrumentais įgūdžius, plėsti muzikinį akiratį, formuoti sceninę kultūrą, atskleisti mokinių prigimtinius gebėjimus.

Metodinės grupės  pirmininkė     Zita Gaškauskaitė


AKORDEONO IR TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos akordeono ir tautinių  instrumentų skyrius gyvuoja nuo 1965 m. Tuo metu veikė kanklių ir akordeono instrumentų klasės, o nuo 1982 m. atidaryta ir birbynės klasė. Skyriuje galima mokytis akordeono, birbynės, lamzdelio, skrabalų bei kanklių specialybių. Dirba 3 mokytojai: Vilma Skrodenienė –  mokytoja metodininkė (akordeonas), Edita Rudienė – mokytoja metodininkė (birbynė, lamzdelis, skrabalai), Dijana Adomaitienė – vyresnioji mokytoja (kanklės).  Moksleiviai aktyviai dalyvauja zoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose: Tarptautiniame akordeonistų konkurse „Premia della citta Lanciano“ Italijoje, Lietuvos akordeonistų konkurse, Tarptautiniame festivalyje – konkurse „Linksmasis akordeonas“, Tarptautiniame Algirdo Ločerio akordeonistų konkurse, Tarptautiniame Vaclovo Furmanavičiaus akordeonistų konkurse-festivalyje, Nacionaliniame  Jono Švedo tautinių instrumentų atlikėjų  konkurse,  Tarptautiniame Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurse – festivalyje, Šiaulių apskrities liaudies pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalyje „Rudens ritmu“, festivalyje „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“ ,Respublikiniame skrabalininkų  konkurse  „Pamario žirgeliai“. Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja nuotoliniuose konkursuose, respublikinėse moksleivių bei pasaulio dainų šventėse. Mokykloje  rengiamas  liaudiškų muzikos kapelų festivalis „Graja“, Virtualus jaunųjų atlikėjų festivalis ,,Tau, Mamyte“.

Metodinės grupės pirmininkė  Vilma Skrodenienė

MUZIKOS TEORIJOS IR SOLINIO DAINAVIMO SKYRIUS

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos muzikos teorijos ir solinio dainavimo skyrius gyvuoja nuo 1965 m. Skyriuje dirba 4 mokytojos: Aldona Vasiliauskienė (vyresnioji mokytoja), Vytautė Domeikienė (vyresnioji mokytoja), Irena Stripinienė (vyresnioji mokytoja; Žagarės filialas), Rita Eidukienė (mokytoja metodininkė; Žagarės filialas), dėstančios muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio, vokalinio ansamblio, solinio dainavimo ir muzikos istorijos pamokas. Gražia tradicija tapo muzikos rašto dailyraščio konkursas, kuriame varžosi gražiausiai natas ir kitus muzikos ženklus rašantys mokiniai. Integruotomis dailės  bei muzikos rašto ir kultūros pažinimo pamokomis įvairiname kurso dėstymą, bei ugdome mokinių kūrybiškumą. Dalijamės gerąja patirtimi, vesdamos atviras pamokas. Solinio dainavimo mokiniai savo balsais puošia rajoninius, apskrities ir net respublikinius renginius. Jaunių ir jaunučių ansambliai dalyvauja dainų šventėse: mažoji dainų šventė „Muzika žiedų ir vėjo“ (Mažeikiuose), Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė „Skambantis gyvybės medis“ (Kuršėnuose).

Metodinės grupės pirmininkė  Rita Eidukienė

PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Pučiamųjų instrumentų skyrius gyvuoja nuo mokyklos įsikūrimo pradžios. Mokiniai mokosi groti trimitu, saksofonu, fleita, trombonu, mušamaisiais instrumentais. Skyriuje dirba mokytojai: Algerdas Mintvydas -vyresnysis mokytojas,  Virginijus Vaičiūnas, Eimantas Aušbikavičius -mokytojas metodininkas.  Skyriaus mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos  ir rajono kultūriniuose renginiuose. Talentingiausieji mūsų skyriaus mokiniai sėkmingai varžosi pučiamųjų ir instrumentinių ansamblių festivaliuose ir konkursuose: ,,Karamelė“ Kelmėje, Respublikiniame Juozo Pakalnio konkurse  Kaune , ,,Naujieji atradimai“ konkurse Utenoje ir kt. Koncertuoja tradiciniuose kalėdiniuose koncertuose, dalyvauja projektuose. Pučiamieji daug dėmesio skiria kolektyviniam muzikavimui. Čia nuolat susiburia įvairios sudėties duetai, tercetai, kvartetai ir ansambliai, kuriuose be pučiamųjų instrumentų skamba fortepijonas, mušamieji instrumentai. Šių ansamblių atliekami kūriniai visada puošia kalėdinius koncertus tėvams, mokyklos ar miesto kultūrinius renginius. Drauge muzikuojantys vaikai, pasirodantys įvairiuose šalies muzikiniuose festivaliuose, turi galimybę bendrauti  su kitų miestų jaunaisiais atlikėjais, patirti solinio ir ansamblinio muzikavimo džiaugsmą. Ši patirtis labai svarbi muzikos pažinimo kelyje. Skyriaus mokytojai – kūrybingi, ieškantys naujovių, besistengiantys nuolat tobulėti. Nuolatinis mokytojų dėmesys – tobulinti mokinių ugdymo kokybę ir palaikyti glaudžius santykius su mokinių tėvais. Skyriaus tikslas – kryptingai plėtoti grojimo pučiamaisiais instrumentais įgūdžius, plėsti muzikinį akiratį, formuoti sceninę kultūrą, atskleisti mokinių prigimtinius gebėjimus.

Metodinės grupės pirmininkas  Eimantas Aušbikavičius