Informacija tėvams

Mokslas Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje yra mokamas. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T-150  (2022 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T-171 redakcija) nustatytas mokestis už mokslą, atsižvelgiant į mokinio pasirinktą ugdymo programą, už kiekvieną mokslo metų mėnesį:

35.1. besimokantiems pagal formalųjį (pradinį ar pagrindinį) švietimą papildančio ugdymo programas ir kryptingo (išplėstinio) ugdymo programas – 14,48 Eur;

35.2. besimokantiems pagal 2 valandų per savaitę mėgėjų muzikinio ugdymo programas – 23,17 Eur;

35.3. besimokantiems pagal 1 valandos per savaitę mėgėjų muzikinio ugdymo programas – 11,58 Eur;

35.4. besimokantiems pagal 4 valandų per savaitę mėgėjų dailės ugdymo programas – 23,17 Eur;

35.5. besimokantiems pagal 2 valandų per savaitę mėgėjų dailės ugdymo programas – 11,58 Eur;

35.6. besimokantiems pagal 4 valandų per savaitę mėgėjų choreografijos ugdymo programas – 23,17 Eur;

35.7. besimokantiems pagal 2 valandų per savaitę mėgėjų choreografijos ugdymo programas – 11,58 Eur;

35.8. besimokantiems pagal ankstyvojo ugdymo programas – 5,00 Eur.

Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą, mokinio tėvai (globėjai) privalo raštu pranešti dalyką dėstančiam mokytojui, grupės auklėtojui.

Jeigu mokinys nusprendžia nebelankyti mokyklos, tėvai (globėjai) privalo apie tai raštu pranešti ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius ir visiškai atsiskaityti su mokykla už iki Neformaliojo vaikų / suaugusiųjų švietimo teikimo sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.

Susipažinkite:

Mokestis už mokslą sumokamas per einamąjį mėnesį, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 15 d. Mokestis už mokslą sumokamas internetu arba „Perlo“ terminaluose.

Mokantiems internetu:

Gavėjo pavadinimas:       Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla

Gavėjo sąskaita:               LT53 7300 0100 7736 6884

Gavėjo bankas:                 „Swedbank“, AB – kodas 73000

Gavėjo kodas:                 190566860

Mokėjimo paskirtis:   mokinio vardas ir pavardė, mokestis už mokslą, įmokos suma, skyrius (muzikos, dailės, choreografijos).