1,2% parama

Mieli tėveliai, meno mylėtojai ir mūsų meno mokyklos bičiuliai,

Pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą, iš savo darbo užmokesčio pajamų mokesčio 1,2% galite skirti įstaigai, turinčiai teisę gauti paramą. Tai galite padaryti iki gegužės 2 dienos. Jeigu Jūs norėtumėte prisidėti prie meno mokyklos materialinės bazės gerinimo, prašome 1,2% pervesti į Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos labdaros ir paramos fondo sąskaitą:

LT687300010087462859

AB bankas Swedbank

Įstaigos kodas: 190566860

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Vilniaus g. 14, Joniškis

Kaip pateikti prašymą?

Turite užpildyti nustatytos FR0512 versija 02 formos prašymą, kurio formą ir instrukcijas kaip pildyti galite gauti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba jei norite prašymą užpildyti ir pateikti internetu:

Prisijunkite prie VMI EDS naudojant savo banko duomenis arba VMI turimus slaptažodžius ir pasirinkite paramos skyrimas

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 1,2% pajamų mokesčio sumos mūsų mokyklai.