Adventinis rytmetys

Adventas – Šv. Kalėdų laukimas. Ta proga mūsų mokyklos styginių instrumentų trio: Elzė Skirmantaitė, Agnė Kasjan ir Erikas Mažeika (mokyt. V. Griciuvienė, koncertm. A. Tiškevičienė) buvo pakviesti dalyvauti Joniškio Aušros gimnazijos tikybos mokytojos V. Vitkienės organizuotame Adventiniame rytmetyje. Svarbiausios vertybės šiuo laikotarpiu – susikaupimas, jautrumas, džiaugtis smulkmenomis, daryti gerus darbus.  Buvo gera ir jauku. Ačiū už bendrystę.