Atviras jaunimo centras

Mokykla turi Atvirą jaunimo centrą, kuris randasi adresu: miesto aikštė 4 (3 aukštas).

Jaunimo centras dirba tiek su jaunimo grupėmis, tiek su individualiais asmenimis. Teikia prevencines, informavimo, konsultavimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su jauno žmogaus ugdymu susijusias paslaugas, organizuoja veiklą, skatinančią jaunimo motyvaciją ir gebėjimus, reikalingus sėkmingai integracijai į darbo rinką, esant poreikiui ir galimybei, teikia kitas laisvalaikio, socialinės bei psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas jauniems žmonėms. Jaunimo centras plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis – mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene ir vaiko teises įgyvendinančiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis – Joniškio rajono savivaldybės administracija, seniūnijomis, kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu.