Atviras jaunimo centras

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos atviras jaunimo centras įkurtas 2015 metais. Jame dirba: Eimantė Ramonienė, Nerita Martinaitienė ir Erika Dargytė . Čia laukiami visi, kurie turi idėjų, kurie nori įdomiai praleisti savo laisvalaikį, kurie nori tiesiog išgerti arbatos ir pasikalbėti. Buvimas jaunimo centre jauniems žmonėms nieko nekainuoja, nereikalauja jokios registracijos ar įsipareigojimų. Centras yra skirtas jauniems žmonėms ir yra toks, kokį jį kuria patys jauni žmonės – reikia tik ateiti ir tapti šios draugiškos, padedančios, prasmingos bendruomenės dalimi!

Adresas: Miesto aikštė 4 (3 aukštas)
Darbo laikas: I-V 10.00 – 19:00 val.
ajcjoniskis@gmail.com, telf.nr. +370 629 58209
__________________________________________________________________________________________________
 

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras kartu su projekto partneriais iš Lenkijos „Einai Foundation“ vykdė projektą „Pasivaikščiojimas su karaliumi: Žygimantas Augustas“, kuris buvo finansuojamas iš Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšų. Projekto tikslas – supažindinti abiejų tautų jaunimą su karaliaus Žygimanto Augusto istorija aplankant įvairius istorinius objektus Lenkijoje ir Lietuvoje bei sujungiant juos į vieną virtualų įrankį, kuriuo galės naudotis ir bendrojo lavinimo mokyklos, švietimo įstaigos.

Norime šiuo įrankiu pasidalinti ir su Jumis.
Atsidarę žemiau esančią nuorodą pateksite į internetinę svetainę, kurioje galėsite aplankyti įžymias vietas tiesiog iš namų.

https://kuula.co/share/collection/79FdK?logo=-1&info=0&fs=0&vr=0&sd=1&gyro=0&thumbs=-1&margin=30&keys=0

2022 m  birželio mėnesį bus pradėtas vykdyti tarptautinis projektas “ „Pasivaikščiojimas su karaliumi:  Žygimantas Augustas““, projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendradarbiaujant Lenkijos ir Lietuvos jaunimui, ypač turinčiam mažiau galimybių, pažinti Žygimanto Augusto ir Abiejų Tautų Respublikos istorinį, kultūrinį ir tautinį paveldą taikant paprastus virtualios realybės įrankius. 

Laimėtas finansavimas  – 6700 Eur.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Initial-Fashion-Logo-2-1.jpg

Turime gerų naujienų: projektas „Judam“ yra pratęstas iki 2022-07-31, projekto vertė 2 100 000 Eur.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia:

http://jaunimogarantijos.lt/lt/projekte-judam/projektas-judam-kas-tai/357

Projektas „JUDAM“

__________________________________________________________________________________________________

Prasideda iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0001 „Sveiki, linksmi, laimingi“ įgyvendinimas.

2019 m. birželio 10 d. buvo pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis. Projekto tikslas – meninių priemonių pagalba gerinti Joniškio rajono vaikų psichinę ir fizinę sveikatą, didinti paslaugų prieinamumą. Projekto metu bus rengiami nuolatiniai susitikimai su vaikais Joniškio rajono seniūnijose, ypatingai kreipiant dėmesį kaimiškoms teritorijoms nutolusioms nuo rajono centro. Nuolatiniai užsiėmimai suteiks galimybę užmegzti patikimą ryšį su vaikais, perteikti sveikos gyvensenos žinias bei ugdyti emocinį raštingumą, atjautą, suvaldyti emocijas, jas atpažinti ir reikšti saugiai. Užsiėmimų grupėse bus kuriama pasitikėjimo atmosfera, žinios ir praktika perteikiami vaikams patraukliomis formomis pasitelkiant meną ir žaidimus. Taip pat bus organizuojami Joniškio rajono vaikams periodiniai seminarai savęs pažinimo, atsipalaidavimo, alternatyvios fizinės veiklos bei saviraiškos ugdymui. Projekto metu bus ugdomi vaikų sveikos gyvensenos, higienos, emocijų pažinimo ir valdymo bei fizinio aktyvumo įgūdžiai. Vasaros metu bus organizuojamos „Sveikatos akademijos“, kurios ugdys vaikų socialines-emocines kompetencijas, sveikos gyvensenos nuostatas, kūrybiškumą, mokys bendradarbiauti, tenkins vaikų ir jaunimo pažinimo ir lavinimosi poreikius per kūrybines ir praktines paieškas.

Viešoji įstaiga „Žagarės balselis“ pasitelkdama partnerius: Joniškio rajono savivaldybės administraciją, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą, Joniškio socialinių industrijų centrą ir visuomeninę organizaciją „Spalvotas veidas“, įgyvendins projektą dviejų metų laikotarpyje.

Projekto bendra vertė – 80  950,43 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (76 902, 90 Eur), dalinai projektą finansuoja Joniškio rajono savivaldybės administracija (4 047,53 Eur).

_________________________________________________________________________________________________

Projekto Nr. LLI-317, „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio-Baltijos regione“ (SocQuality)

Projekto tikslas:

Pagerinti  socialinių  paslaugų prieinamumą ir kokybę bei įgyvendinti socialinės aprėpties priemones neįgaliesiems, vaikams, jauniems žmonėms ir senjorams regionuose.

Bendras projekto finansavimas – 791 256,20 EUR, ERPF finansavimas – 672 567,74 EUR.

Projekto trukmė yra 24 mėnesiai (2018-03-01 – 2020-02-29).

Vadovaujantis projekto partneris: Žiemgalos planavimo regionas, LV, www.zemgale.lv

Projekto partneriai:

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, LT, www.raudonikis.lt

Dobeles apskrities savivaldybė, LV, www.dobele.lv

Jaunjelgavas savivaldybės taryba, LV, www.jaunjelgava.lv

Viesites savivaldybė, LV, www.viesite.lv

Rokiškio jaunimo centras, LT, www.rjc.lt

Dienos veiklos centras, Kretinga, LT, www.kretingosneigalieji.lt

Auces savivaldybė, LV, www.auce.lv

Projektą iš dalies finansuoja

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

www.latlit.eu

www.europa.eu

https://www.facebook.com/LatviaLithuaniaProgramme/

EU nėra atsakinga už puslapyje pateiktą informaciją.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacinis pranešimas spaudai

 

Ketvirtasis interreg partnerių susitikimas Kretingoje

Vykdant ERDF Interreg V-A Latvijos-Lietuvos 2014-2019 m. programos finansuotą projektą „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio-Baltijos regione“/ Sockokybė (Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid-Baltic Region“/SocQuality) Nr. LLI-317, Joniškio Algimanto Raudonikio Atviro jaunimo centro komanda gegužės 15-16 dienomis Kretingoje dalyvavo projekto partnerių ir 4-osios darbo grupės susitikime. Atviro jaunimo centro personalas gegužės 15 d. kartu su projekto partneriais iš Rokiškio jaunimo centro, Viesites savivaldybės (Latvija), Dobeles miesto socialinių paslaugų įstaigų (Latvija), Auces savivaldybės (Latvija), Zemgalės projektų planavimo agentūros (Latvija), Jaunjelgavos savivaldybės bei Kretingos Dienos veiklos centro klausėsi konferencijos socialinių darbuotojų motyvacijos ir socialinių paslaugų kokybės kriterijų tema, dalyvavo projekto partnerių 4-ajame darbo grupės susitikime.  Gegužės 16 d. buvo aplankyti Kretingos dienos veiklos bei Kretingos socialinių paslaugų centrai, Kretingos M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje esanti Atvira jaunimo erdvė, Dienos veiklos centro Salantų padalinys. Mokymuose, kuriuose įstaigos pasidalino savo darbo patirtimi bei veiklos ypatumais, dalyvavo 30 specialistų su savo vadovais. Joniškio Algimanto Raudonikio Atviro jaunimo centro komanda sugrįžo išgirdę apie kitų įstaigų darbo specifiką, įgavę naujų žinių ir motyvacijos toliau veikti bei tobulėti, jog Joniškio jaunimas turėtų dar gražesnę ir kokybiškesnę erdvę.

www.latlit.eu / www.europa.eu

Į papildomus klausimus atsakys:

Juventa Jurgelienė, Joniškio A. Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro Interreg Latvija – Lietuva projekto “SocQuality” vadovė

juventa.jurgeliene@gmail.com, tel.nr. 8 678 28623

„Joniškio rajono bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-08-0004

Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro ir partnerio Socialinių industrijų centro projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0465 „Infoklasteris: nuo asmeninių ir tarpasmeninių iki profesinių kompetencijų ugdymo“

Startavo Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro ir partnerio Socialinių industrijų centro projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0465 „Infoklasteris: nuo asmeninių ir tarpasmeninių iki profesinių kompetencijų ugdymo“
Projektas bus įgyvendinamas pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės įgyvendinamą vietos plėtros strategiją. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Joniškio rajono savivaldybės lėšų.
Projekto tikslas – sumažinti 16–29 m. amžiaus jaunimo ir ekonomiškai neaktyvių piliečių skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir asmenininio aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.
Projekto uždavinys – organizuoti veiklas, skatinančias NEET jaunuolius ir ekonomiškai neaktyvius gyventojus būti aktyviais siekiant savirealizacijos ir integracijos į darbo rinką ar švietimo sistemą. Projekte numatomos konsultacijos, mokymai ir renginai. Dalyvių informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas info taške. (padės išsiaiškinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų poreikius ir juos informuoti, konsultuoti ar teikti kitą pagalbą įsidarbinant),
Renginai:
Viso projekto vykdymo metu bus suorganizuota 5 renginiai:
1. „CV bankas“ susitikimai su darbdavių ir Joniškio verslininkų asociacijos atstovais.
2. „Pasimatuok savanorystę“.
3. „Profesijų mugė“.
5. Renginys „Pokytis –aktyvūs ir reikalingi“. Projekto dalyviams bus organizuojame 8 temų mokymai:
I. Savęs pažinimas.
II. Savęs pateikimas socialiniuose tinkluose.
III. Darbo pokalbių simuliacija.
IV. CV ir motyvacinio laiško rengimas.
V.Streso valdymas.
VI.Pozityvus situacijos vertinimas.
VII. Septynių principų aptarimas ir taikymas.
VIII. Laikas Sau-saviugda.
Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Joniškio miesto gyventojai ir NEET jaunimas.
Projekto trukmė – 18 mėn.