Iškilminga Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė

2021 m. birželio 8 d. Joniškio kultūros centro lauko estradoje įvyko iškilminga Mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimo šventė. Į Mokyklos istorijos puslapį įrašyti Dailės skyriaus 30-os laidos 7 absolventai, Muzikos skyriaus 53-ios laidos 15 absolventų. Mokiniams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus ir apsigynusiems baigiamuosius (diplominius darbus), mokyklos direktorius Vitolis Žukas iškilmingai įteikė Lietuvos Respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus ir padėkas už aktyvią popamokinę veiklą. Renginį papuošė nominacija „Metų mokinys“, kurią Muzikos skyriaus absolventei Austėjai Blinovaitei įteikė Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius. Muzikos skyriaus mokiniams Monikai Sabuckytei ir Renatui Gedraičiui už muzikinius laimėjimus ir mokyklos vardo garsinimą Joniškio rajono savivaldybės meras padovanojo vertingas knygas apie kompozitorių Algimantą Raudonikį ,,Žiemgalos dainius“. Ačiū mokiniams ir tėveliams už jaudinančius padėkos žodžius, už šiltą mokinių atsisveikinimo koncertą. Sveikiname 2021 m. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos absolventus ir linkime  prisiminti mokyklą tik su šilčiausiais jausmais!