,,Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė“ (J. V. Gėtė)

2022 metų Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos veiklos tobulinimo plane buvo numatyta – stiprinti kolegialų bendradarbiavimą ir grįžtamąjį ryšį. Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, buvo rengiamos atviros pamokos metodinėse grupėse, kurias vedė mokytoja ekspertė Vida Žukienė, mokytojai metodininkai: Vladislava Ancevičienė, Zita Gaškauskaitė, Rita Eidukienė, Edita Rudienė, Daiva Stankuzevičienė, Vilma Skrodenienė, Aušra Tiškevičienė, Eimantas Aušbikavičius. Mokytojai stebėjo pamokas, po to vyko grįžtamojo ryšio pokalbiai. Džiugu, kad mokytojai drąsiau atveria savo klasių duris kolegoms ir parodo savo veiklos sėkmes, naudoja aktyvius, inovatyvius metodus, įtraukiančius mokinius į mokymąsi, geba taikyti informacines komunikacines technologijas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Stankuzevičienė