Metodinė diena

Lapkričio 4 dieną, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje vyko metodinė diena tema ,,Kaip susieti pamokos uždavinį su mokinių veikla, rezultatais ir vertinimu?“ Renginį sudarė 3 dalys. Pirmojoje dalyje mokytoja metodininkė Rita Eidukienė pristatė pranešimą su informatyviomis gairėmis-rekomendacijomis, padėsiančiomis mokytojams taisyklingai suformuluoti pamokos uždavinį. Antroje dalyje mokytoja Vytautė Domeikienė vedė atvirą pamoką, kurios tikslas parodyti, kaip galima specialybės pamokos veiklą, mokinių vertinimą ir rezultatus susieti su pamokos uždaviniu. Trečioji dalis – vyresniosios muzikos mokytojos Aldonos Vasiliauskienės praktikumas. Praktikumo metu, mokytoja Aldona suskirstė pedagogus į grupes. Visoms grupėms skyrė praktinę užduotį – sukurti pamokos temą ir taisyklingai, pagal rekomendacijas suformuluoti pamokos uždavinį. Džiugu, kad praktinės veiklos metu įvyko aktyvi pedagogų diskusija. Renginį užbaigė vieningai visų dalyvavusių mokytojų suformuluotas šmaikštus uždavinys – jį pedagogai įgyvendins per likusias mokinių atostogų dienas.