MŪSŲ PIANISTAI – TARPTAUTINIAME PROJEKTE

Kovo 14–18 d. vyko unikalus VIII Tarptautinis Šiaulių fortepijoninių duetų festivalis, susidedantis iš kelių dalių: jaunųjų pianistų konkurso, edukacinės programos žymių šalies ir užsienio pianistų koncertų, meistriškumo pamokų Šiaulių apskrities muzikos bei meno mokyklose.Šis renginys neaplenkė ir Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos. Kovo 17 d. Latvijos Jāzeps Vitols muzikos akademijos profesoriai Antra ir Normunds Vīksnes vedė meistriškumo pamokas mūsų mokyklos fortepijono klasės mokiniams: J. Butei (mokyt. J. Martūzienė), G. Ramanauskaitei (mokyt. A. Tiškevičienė), B. Stankaitytei (mokyt. L. Indriulienė), B. Vaišvilaitei ir G. Stasiulytei (mokyt. D. Stankuzevičienė). Po meistriškumo pamokų fortepijoninis duetas – profesoriai Antra ir Normunds Vīksne – padovanojo įspūdingą koncertą, kuriame skambėjo virtuoziškai atliekami klasikų ir šiuolaikinių kompozitorių kūriniai. Koncertą vainikavo kūrinys ,,Pavasaris“, sukurtas ukrainiečių liaudies dainos motyvais. Tai tarsi skambanti tautos rauda, kartu ir stiprybė, didingumas, tikėjimas pergale. Žiūrovai liko sužavėti pianistų gebėjimo muzikiniais garsais perteikti kūrinio gilią mintį, sužadinti jausmus ir taikos viltį. Dėkojame mūsų svečiams profesoriams Antrai ir Normunds Vīksnes už nuoširdų bendravimą su mokiniais ir mokytojais, už profesionalų muzikinių žinių perteikimą, pasidalijimą praktine patirtimi, naujais mokymo metodais. Nuoširdus ačiū Londone gyvenančiam žymiam pianistui Rimantui Vingrui, festivalio meno vadovui, už Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos pianistų pakvietimą dalyvauti šiame tarptautiniame muzikiniame projekte.

Daiva Stankuzevičienė Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui