Susipažinkite su Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje atlikto išorinio vertinimo rezultatais

2021 m. lapkričio 15–16 dienomis Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje atliktas išorinis vertinimas, vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342, Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-119. Išorinio vertinimo metu analizuota mokyklos veikla, nagrinėti dokumentai, susipažinta su mokyklos įsivertinimo duomenimis, vyko pokalbiai su mokyklos vadovais, mokiniais, mokinių tėvais, mokytojais, stebėtos pamokos.

Vertinimą atliko profesionali vertintojų grupė, kuriai vadovavo Aurelija Stončiuvienė – Radviliškio muzikos mokyklos direktorė. Nariai: Rasuolė Nesavienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, mokyklos koordinatorė, Daina Armonavičienė, Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, Rita Šilinienė, Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos direktorė.

Išorinio vertinimo metu nustatyti 5 stiprieji veiklos rodikliai ir 3 tobulintini veiklos rodikliai. Su neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kokybės vertinimo išvada galite susipažinti mokyklos interneto svetainėje www.raudonikis.lt skiltyje Informacija.

Dėkoju kompetentingai ir profesionaliai vertinimo komisijai, kuri pateikė naudingų minčių, idėjų mokyklos veiklai tobulinti ir rezultatams gerinti bei vertinime dalyvavusiems mokytojams, tėveliams ir mokiniams. Visų Jūsų dėka mes turime puikias sąlygas ir galimybes prasmingam mokymui(si), ugdant jaunų žmonių pamatines vertybes, auginant kūrybiškas asmenybes.

Direktorius Vitolis Žukas